You are here: Home / Rasterkaarten / Bonnebladen

Bonnebladen

Bonnebladen

De Bonnebladen zijn te beschouwen als de meer gedetailleerde opvolgers van de TMK (1850-1864), uitgegeven in kleur. Ze zijn getekend op schaal 1:25.000. De officiële naam van de serie is Chromotopografische Kaart des Rijks. Ze staan echter beter bekend als de Bonnekaarten of Bonnebladen, naar de Fransman Bonne die de gekozen projectievorm (van bol naar plat vlak) ontwikkelde. Door de schaal en gedetailleerde weergave zijn ze bij uitstek de bron van informatie voor de bestudering van het Nederlandse landschap in van de late negentiende en vroege twintigste eeuw. De eerste afleveringen werden vervaardigd voor de strategisch belangrijkste gebieden en zijn nadien een aantal keren bijgewerkt. Voor de grensstreek van Groningen met Duitsland zijn er daarom ook al exemplaren van vóór de eeuwwisseling beschikbaar; voor westelijke delen van Groningen kwam net als voor het overgrote deel van Friesland pas omstreeks 1930 de eerste editie uit. De Bonnebladen zijn per provincie inmiddels tweemaal gebundeld en heruitgegeven: in 1990 en 2006, respectievelijk door de uitgeverijen Robas en Nieuwland.

Hier vindt u voor Fryslân en Groningen een overzicht per kaartblad van de data van verkenning en uitgave.