You are here: Home / Rasterkaarten / TMK

TMK

Topografisch Militaire Kaart

De eerste serie gedetailleerde topografische kaarten die voor heel Nederland gemaakt zijn is de Topographisch Militaire Kaart (kortweg TMK), begonnen in 1850 en afgerond in 1864, op schaal 1:50.000. Ze werden vervaardigd op basis van de kadastrale minuutplans en sluiten daar dus goed op aan. Ze bevatten echter veel meer topografische details. De voor de provincies Fryslân en Groningen beschikbare bladen dateren uit de vroege jaren zestig. Ze zijn oorspronkelijk gegraveerd naar met de hand gekleurde voorbeelden op dezelfde schaal. De gekleurde 'minuten' zijn in 1990 uitgegeven door Wolters Noordhof in de vierdelige Grote Historische Atlas van Nederland. De in HISGIS gepresenteerde kaart biedt uiteraard de gegeorefereerde zwart-witeditie.

De kaarten zijn gegeorefereerd en beschikbaar gesteld door Jan Hartmann, Universiteit Amsterdam.