You are here: Home / Over HISGIS / Nieuws

Nieuws


Er zijn vast gebruikers die benieuwd zijn welke projecten voor de doorontwikkeling van HISGIS ondernomen worden. Het programma voor de komende jaren ziet er uit als volgt:

Drenthe: in opdracht van het Drents Archief zijn in 2012 en 2013 onder begeleiding van de Fryske Akademy de minuutplans voor het resterende deel van Drenthe (ca. 70%) gevectoriseerd. Sinds 10 maart 2014 worden via de crowdsourcingsite van Vele Handen de perceelgegevens voor hetzelfde gebied door vrijwilligers ingevoerd. Dat gaat zo voorspoedig dat we na de zomer de vectorbestanden aan de complete OAT’s hopen te kunnen koppelen zodat HISGIS Drenthe voor het eind van het jaar online kan.

Gelderland: in samenwerking met het Gelders Archief wordt sinds 1 juni 2014 gewerkt aan de vectorisering van de provincie Gelderland en de koppeling van de vectordata met de al voorhanden zijnde OAT-gegevens. De looptijd van dit project, dat in een compleet 1832-GIS moet resulteren, is 3 jaar.

Zeeland: de Stichting Kadastrale Atlas Zeeland en het Zeeuws Archief hebben in de loop der jaren het oudste kadaster voor Zeeland zelf gedigitaliseerd. Het is te raadplegen op de site: http://provincie.zeeland.nl/cultuur/chs/. Voor enkele gemeenten worden nog OAT-bestanden ingevoerd. Deze Zeeuwse bestanden zullen na de zomer ook via HISGIS geraadpleegd kunnen worden.

Nederlandse steden: met het oog op diverse universitaire onderzoeksprojecten is de afgelopen maanden een programma ontworpen voor de invoer van een aantal belangrijke steden (met hun ommeland) in de provincies die nog niet gedigitaliseerd zijn, te weten Limburg, Brabant en de beide Hollanden. Dat gebeurt in samenwerking met de respectieve stedelijke archieven en/of archeologische diensten. Het gaat vooralsnog om Den Bosch, Maastricht, Hoorn en mogelijk ook Leiden. Voor de invoer van de perceelgegevens start binnenkort een nieuw project bij Vele Handen. Het is de bedoeling dat het HISGIS voor deze steden binnen anderhalf jaar wordt afgerond.

Noord-Brabant (hart): in samenwerking met Erfgoed Brabant, het bestuur van Brabants Heem en het Regionaal Archief Tilburg worden het komende jaar de oude HAZA-bestanden die voor een 16-tal kadastrale gemeenten in en rond de driehoek Eindhoven-Tilburg-Den Bosch beschikbaar waren, onder handen genomen, gecorrigeerd, consistent gemaakt en aangevuld, zodanig dat ze binnen een jaar in HISGIS gepresenteerd kunnen worden.

Totaalkaart kadastrale minuutplans 1832: als resultaat van het project Historische Basiskaart Nederland van het UvA HCPN-fonds, dat de afgelopen twee jaar is uitgevoerd, zal na de zomer op HISGIS voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland een aaneengesloten kaart worden aangeboden met een geografische nauwkeurigheid binnen tien meter. De minuutplans zullen elk ook apart, met de randinformatie, geraadpleegd kunnen worden.

Hertogdom Brabant basiskaart 1450-1550: voor een middeleeuws onderzoeksproject van de UvA wordt een digitale basiskaart van het hertogdom Brabant vervaardigd met de locatie van de steden en de grenzen van de meierijen en heerlijkheden. Het plan is deze kaart voor de zomer gereed te hebben.

Perspectief: In haar streven om HISGIS als basissysteem voor heel Nederland voltooid te krijgen en van een aantal fundamentele verrijkingslagen te voorzien, werken de Fryske Akademy en het Kenniscentrum Landschapsgeschiedenis van de RUG, met steun van het Kadaster, aan een aanvraag voor een Investeringssubside NWO Groot. Deadline voor het indienen ervan is 18 mei. Wie de aanvraag wil inzien, kan na die datum terecht bij J.A. Mol.