You are here: Home

HISGIS Utrecht

HISGIS Utrecht

HISGIS Utrecht is opgezet naar het model van HISGIS Fryslân, maar met een aantal aanpassingen. Zo kunnen naast de provinciale kaart ook de kaarten van de oorspronkelijke kadastrale gemeenten en de huidige burgerlijke gemeenten worden getoond. Dit komt omdat HISGIS Utrecht is voortgekomen uit een project waarbij de Stichting kadastrale atlas provincie Utrecht in samenwerking met lokale en regionale historische verenigingen en archiefdiensten gemeentelijke kadastrale atlassen publiceert op basis van de gedigitaliseerde bronnen. Van 1995-2008 zijn hiervan achttien verschenen, waaronder twee on line. In 2006 besloot de Stichting het project voort te zetten in de vorm van een complete on line kadastrale atlas 1832 van de provincie Utrecht. Hierbij werd gekozen voor HISGIS vanwege de gebruikersvriendelijke opzet en de mogelijkheid om uit te groeien tot een volwaardig geografisch informatiesysteem. De uitgave van de gemeentelijke atlassen en HISGIS Utrecht werden financieel mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht, de Utrechtse gemeenten, fondsen en het bedrijfsleven. Op 16 februari 2011 stelt de Utrechtse gedeputeerde voor cultuur Anneke Raven HISGIS Utrecht in bedrijf.