You are here: Home

Rotterdam

Rotterdam

HISGIS Rotterdam is opgezet naar het model van HISGIS Fryslân. Het biedt de oudste kadastrale kaart van 1832 met bijbehorende eigenaars- en perceelinformatie in digitale vorm. Deze gegevenslaag, die met achtergrondkaarten en andere data verrijkt kan worden, is bedoeld als kapstok voor het ophangen van digitale kennis over het landschap, het erfgoed en de sociale en economische ontwikkelingen in het verleden. Voor Rotterdam is dit ontwikkeld voor het gebied binnen de huidige gemeentegrens. Aansluitend op de 1832-laag biedt HISGIS Rotterdam een 1903 laag waaraan de huisnummers zijn gekoppeld voor die periode. Het systeem leent zich voor verdere verrijking. Te denken valt aan het invoeren en koppelen van bevolkingsgegevens uit de tijd na 1850, wanneer daar ook GIS-mutatiebestanden voor gemaakt zijn. Er zijn ook perspectieven voor een benadering terug in de tijd, tot in de achttiende en mogelijk zelfs tot in de zeventiende eeuw. Een sleutel daarbij zijn de aan latere huisnummers te koppelen verpondingnummers. Verder is altijd uitbreiding mogelijk met kaartbestanden van velerlei aard.