You are here: Home / Kaartinformatie

Kaartinformatie

Kaartinformatie

• Kadaster 1832 gebouwen
• Kadaster 1832 eigenaren
• Kadaster 1832 percelen
• Kadaster 1832 soort grondgebruik
• Kadaster 1832 belastbare opbrengst per hectare in guldens
• Kadaster 1832 belastbare opbrengst per perceel in guldens
• Kadaster 1832 zonder de eigenareninformatie
• Kadaster 1862 zonder legger

• Markegrenzen

Met als bron de op ca. 1800 gestelde markenkaart in de Geschiedkundige Atlas van Nederland, door A.A. Beekman en P.J. Blok (’s-Gravenhage 1913-1938) is door het HISGIS-team een reconstructie gemaakt van de markegrenzen van Drenthe. De exacte grenzen van het kadastrale bestand van 1832 en 1862 zijn gebruikt als basis voor een precieze lokalisering van deze grenzen. Bij een aantal markegrenzen blijft het vooralsnog lastig om het verloop precies te bepalen.

• Veldnamen Wieringa

Het Drents Archief bezit een unieke collectie voor de bestudering van Drentse veldnamen, aangelegd door de toponymiedeskundige Jan Wieringa (overleden 1997). Wieringa was lang werkzaam bij de Stichting voor de Bodemkartering en trad in 1970 in dienst van het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Daar documenteerde hij synchroon en diachroon de veldnamen van Drenthe, waarover hij ook regelmatig publiceerde. Het door hem verzamelde materiaal is geïnventariseerd en de inventaris wordt binnenkort gepubliceerd. Een belangrijk onderdeel zijn de veldkaarten, waarop Wieringa vanaf de jaren vijftig de veldnamen verzamelde die bij de bevolking ter plaatse nog bekend was. Deze namen – 12167 in totaal – zijn door het Drents Archief gedigitaliseerd en kunnen nu tegen de achtergrond van de 1832-bestanden en diverse topografische kaarten in HISGIS worden getoond. Ze zijn letterlijk uit de veldkaarten overgenomen met afkortingen en onzekerheden. Opmerkingen en aanvullingen tussen rechte haken zijn door de bewerkers toegevoegd.
In dit bestand vindt men namen voor de volgende gemeenten: Roden, Peize, Eelde, Vries, Norg, Rolde, Assen, Zuidlaren, Anloo, Gieten, Beilen, Westerbork, Coevorden, Hoogeveen, Zuidwolde, Ruinen, Ruinerwold, De Wijk, Meppel, Havelte, Vledder, Diever en Dwingeloo.

• Bonnekaart (geheel Nederland) periode 1900 – 1930 voor de historische vergelijking

Bonnekaarten zijn gedetailleerde Topografische en Militaire Kaarten (TMK), uitgegeven in kleur. Ze zijn getekend op de schaal 1:25.000. De officiële naam luidt Chromotopografische Kaart des Rijks. Ze staan echter beter bekend als de Bonnekaarten of Bonnebladen, naar de Fransman Bonne die de gekozen projectievorm (van bol naar plat vlak) heeft ontwikkeld. Door de gedetailleerde weergave vormen ze een goede bron van informatie over het landschap tijdens de late negentiende en vroege twintigste eeuw. De kaarten van Drenthe zijn oorspronkelijk uitgegeven in de periode 1890 – 1910 en herzien in de periode 1911-1930. Alleen bij Meppel is er een iets eerdere uitgave geweest rondom de periode 1880-1890. De bladen zijn gepubliceerd in de Historische Atlas Drenthe. Chromotopografische Kaart des Rijks 1:25.000 (Uitgeverij Robas, Den Ilp, 1989). Heruitgegeven door Uitgeverij Nieuwland in 2005.

Rasterlagen

• Drenthe Pijnacker 1634-1636
Kaart van Drenthe door Cornelio Pynacker, periode 1634-1636

• Groningen en Drenthe Beckeringh 1767-1781
Kaart van Groningen en een deel van Drenthe door Theodorus Beckeringh (Borgenkaart) uit de periode 1767-1781, de kaart is samengesteld uit vier losse kaarten.

• Drenthe 1809-1822
Choro-topografische kaart van de provincie Overijssel en delen van Gelderland en Drenthe door lt. Gen. Baron Kraijenhof uit de periode 1809-1822.

• Drenthe 1845
Kaart van de provincie Drenthe door J C Brauns, opzigter bij ’s Rijks Waterstaat uit de periode 1845.

• Drenthe Noord 1860
Topografische en militaire kaart van noordelijk Drenthe, uitgegeven door het Ministerie van Oorlog uit 1853.