You are here: Home

Leiden


Leiden

HISGIS Leiden is opgezet naar het model van HISGIS Fryslân. Het biedt de oudste kadastrale kaart van 1832 met bijbehorende eigenaars- en perceelinformatie in digitale vorm. Deze basislaag kan met achtergrondkaarten en andere data verrijkt worden. Voor Leiden is de 1832-laag hier alleen ontwikkeld voor het gebied binnen de vestinggracht. Een uitbreiding voor het buitengebied met de omliggende gemeenten Rijnsburg, Oegstgeest, Warmond, Leiderdorp, Zoeterwoude en Koudekerk is echter in voorbereiding. Ter oriëntatie wordt voor de achtergrond een aantal stadsplattegronden beschikbaar gesteld. De belangrijkste daarvan is een kadastrale kaart uit 1850 van Leiden in 39 buurten, met daarop de huisnummers. Er wordt met input van bouwhistoricus Jan Dröge gewerkt aan een gevectoriseerde mutatiekaart van 1850 waarin de huisnummers van dat jaar rechtstreeks gekoppeld zijn aan de kadastrale percelen. Deze kan dan dienen als kapstok voor het ophangen van digitale kennis over het erfgoed en de sociale en economische ontwikkelingen in de tijd terug. Dit omdat veel onderzoekers hun verzamelde kennis over eigenaars, bewoners en huizen voor dat vroegere verleden aan de huisnummers van 1850 hebben gekoppeld.