You are here: Home / Rasterlagen

Rasterlagen

Historische kaart 1488

Platte grond van Rotterdam : anno 1488, collectie Stadsarchief Rotterdam, documentnummer 1973-117. Reconstructie van Rotterdam anno 1488, vervaardigd in 1724 door Cornelis van Alkemade (1654-1737).

Historische kaart 1784

Kaart van Rotterdam en omlegende landeryen, collectie Stadsarchief Rotterdam, documentnummer XXX-28. Vervaardigd in 1784 door Abraham Dubreuil.

Nieuwe Maas bij Rotterdam 1834

De Nieuwe Maas bij Rotterdam, ter verklaring van het ontwerp tot indijking en vergroting van de stad, www.gahetna.nl, collectie Nationaal Archief, kaartcollectie Zuid-Holland Ernsting. Vervaardigd in 1834 door J.W. Conrad (1795-1853) en M.G. Beijerinck.

Zie: http://proxy.handle.net/10648/af93546a-d0b4-102d-bcf8-003048976d84

Bonnekaart 1901

De Bonnebladen, uitgegeven in kleur, zijn te beschouwen als de meer gedetailleerde opvolgers van de Topographische Militaire Kaart (1850-1864). Ze zijn getekend op schaal 1:25.000. De officiële naam van de serie is Chromotopografische Kaart des Rijks. Ze staan echter beter bekend als de Bonnekaarten of Bonnebladen, naar de Fransman Rigobert Bonne (1727-1795) die de gekozen projectievorm (van bol naar plat vlak) ontwikkelde. Door de schaal en gedetailleerde weergave zijn ze bij uitstek de bron van informatie voor de bestudering van het Nederlandse landschap in van de late negentiende en vroege twintigste eeuw. De eerste afleveringen werden vervaardigd voor de strategisch belangrijkste gebieden en zijn nadien een aantal keren bijgewerkt. Voor de grensstreek van Groningen met Duitsland zijn er daarom ook al exemplaren van vóór de eeuwwisseling beschikbaar; voor westelijke delen van Groningen kwam net als voor het overgrote deel van Friesland pas omstreeks 1930 de eerste editie uit. De Bonnebladen zijn per provincie inmiddels tweemaal gebundeld en heruitgegeven: in 1990 en 2006, respectievelijk door de uitgeverijen Robas en Nieuwland.

Voor het gebied van Rotterdam is een compilatie gemaakt die betrekking heeft op kaarten uit de periode 1901 tot 1925.

Rotterdam 1903

Platte grond van Rotterdam (in 12 bladen, schaal 1:2.500), collectie gemeentearchief Rotterdam, documentnummer 138.02-1. Vervaardigd op het bureau der Gemeentewerken in 1903.
N.B. blad 10 ontbreekt.

Actuele Hoogtekaart Nederland (AHN-2) 2011

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een bestand met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens. Een digitale hoogtekaart als het ware. Voor heel Nederland bevat het AHN gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter.
Het AHN2 bestand met een 0,5 meter maaiveldraster heeft als basis gediend voor de hier getoonde hoogtekaart. Het gekozen kleurverloop is van blauw naar rood, wat overeenkomt met van laag naar hoog.

Luchtfoto Rotterdam

Luchtfoto (orthomozaiek) van de omgeving Rotterdam met een resolutie van 50 cm, opnamedatum omstreeks 2009, beschikbaar via PDOK-achtergrond luchtfoto.

Topografische kaart Gemeentewerken 1947

Gemeente Rotterdam en omgeving / Gemeentelijke Technische Dienst
Schaal 1:10.000
Rotterdam : Gemeentelijke Technische Dienst, [1947]
1 kaart in 4 delen : kleurendruk ; elk blad 93 x 75 cm

Rotterdam 1694 (De Vou)

Rotterdam met al syn Gebouwen / net op haer maet Geteekent en gesneden … door Joannes de Vou; Romanus de Hooghe JUD et Com R. auctor 1694.
Schaal [ca. 1:1.850].
[Rotterdam : stadsbestuur van Rotterdam, 1695].
1 kaart in 6 bladen : ets ; elk blad 54 x 40 cm

NB.:
J. de Vou (eind 17e/beging 18e eeuw)
Romein de Hooghe (1645/46-1708)
Pierre Ancelin (vóór 1653-1720), landmeter, op 27 mei 1698 aangesteld als stadslandmeter van Rotterdam.