You are here: Home / Stand van zaken

Stand van zaken

Stand van zaken en programma

HISGIS Overijssel is per juni 2012 gestart met het gedigitaliseerde oudste kadaster van 1832 als basislaag. Voor de geografische oriëntatie kan een Google Map-functie worden ingeschakeld. Voor de historisch-topografische vergelijking worden de TMK van 1864 en de Bonnebladen van ca. 1890-1900 aangeboden. Op termijn zal de Fryske Akademy andere beschikbare kaartensets aan het systeem toevoegen.