You are here: Home / Verantwoording

Verantwoording

Het HISGIS project Overijssel is tot stand gekomen door en met medewerkers en financiële middelen van het Historisch Centrum Overijssel. Het project stond o.l.v. Margriet Noordman van het Historisch Centrum Overijssel. De vectorbestanden zijn vervaardigd door Jos Schmit uit Enschede. De inpassing in HISGIS en georeferentiële correctie zijn gerealiseerd door Johan Feikens van de Fryske Akademy.

De registergegevens (OAT’s) zijn in de loop van vele jaren verzameld door vrijwilligers van de Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832.