You are here: Home / Uitleg

Uitleg


Uitleg

Na het klikken op de link “naar de kaarten”, belandt men in de weergave van de hoofdkaart. Deze heeft rechts een variabel gedeelte (het informatiepaneel) voor de presentatie van de legenda, een overzicht van de straten (navigeren) en de data-informatie. Aan de bovenkant is de kaart voorzien van twee schuiven. Met de schuif rechts bovenin kan in- en uitgezoomd worden. De ander schuif is bedoeld om de transparantie te regelen van de rasterkaart die onder de gegevenslaag gepresenteerd kan worden. Wat het zoomen betreft is voor veel kaartlagen een maximaal niveau ingesteld. Wordt er verder uitgezoomd, dan komt er een waarschuwing dat de maximale zoom is bereikt.

Gebruik van de vier centrale tabs: Ga naar, Kaartlagen, Achtergrond en Zoeken

Ga naar

Via de tab “Ga naar” is het mogelijk om direct naar een object, water, straat of weg te gaan, zoals deze worden vermeld in de gegevens van 1832. Daartoe kan gebruik gemaakt worden van de destijds gangbare straatnamen en andere toponiemen.

Kaartlagen

Kaartlagen is de belangrijkste tab omdat dit toegang biedt tot de informatielagen. Na aanklikken van deze tab verschijnen de informatielagen. Door het aanvinken van een of meerdere informatielagen worden deze op de hoofdkaart gepresenteerd. Bij de kaartlagen over de gebouwen en percelen van 1832 kan er gekozen worden om de informatie weer te geven via bepaald thema’s (bijvoorbeeld de opbrengst in guldens per perceel). Tot slot is er via het zoeken op thema’s ook de mogelijkheid om de informatie als zwart-wit (open) of in een bepaalde kleur (rood of geel) weer te geven.

Wanneer na keuze een kaartlaag is opgeroepen, kunnen via het klikken op een gebouw, perceel of straatdeel de bijbehorende gegevens rechts bij het informatiepaneel in beeld krijgen. Een verduidelijking van de kleuren op de kaartlaag vindt u in de legenda.

Achtergrond

Met de tab “Achtergrond” zijn de verschillende geografische kaarten te activeren. De kaarten worden onder de informatielagen geprojecteerd. Op de Leidse HISGIS pagina is onder het kopje “rasterlagen” meer informatie te vinden over deze kaarten.

Zoeken

De tab Zoeken biedt een eenvoudig zoeksysteem waarmee op de verschillende data gezocht kan worden. Er kan alleen gezocht worden op de informatie van de kaartlagen die zijn geselecteerd. Door te klikken op een resultaat wordt dit in de kaartlaag rood omlijnd. Deze functionaliteit is niet altijd even goed zichtbaar in de presentatie van de verschillende thema’s behorende bij de kaartlagen. Het meest duidelijk zijn de rode omlijningen bij de gebouwen via het thema “1832 klasse” en voor de percelen via het thema “open”.

Als er meerdere resultaten gevonden zijn bestaat er ook de mogelijkheid om deze resultaten gezamenlijk te tonen in de kaart. Er zijn hiervoor onderaan het scherm twee mogelijkheden, namelijk “Toon alle gevonden objecten in kaart” en “Toon alle gevonden objecten”. De eerste mogelijkheid toont alle resultaten rood omlijnd in de kaart. Bij de tweede mogelijkheid worden alleen de gebouwen, percelen of straten getoond die in de resultatenlijst voorkomen.