You are here: Home / Kaartlagen

Kaartlagen


Kaartlagen

Kadaster 1832

De basislaag uit 1832 bestaat uit de oudste cartografisch betrouwbare bezitsregistratie per perceel, namelijk die van het kadaster. Dat is een instelling uit de tijd van Napoleon, opgezet om een eerlijke grondslag te verkrijgen voor het heffen van grondbelasting. De eerste Nederlandse kadasterkaarten dateren uit 1812 en 1813. Omdat de opmeting voor het hele land bijna twintig jaar in beslag nam, kon het kadaster pas in 1832 in werking treden. Voor de HISGIS-basislaag zijn de kadasterkaarten digitaal nagetekend en in een coördinatenstelsel geplaatst, waardoor ze op alle topografische kaarten passen. Vervolgens zijn aan elk perceel de bijbehorende gegevens over eigenaren, gebruik en waarde anno 1832 gehangen. Voor het gebied van de kadastrale gemeente Leiden zijn op die manier negen kadastrale minuutplans verwerkt met in totaal ruim 9.000 percelen.

Kadaster 1832 percelen

Omschrijving:
In deze laag zijn alle percelen te vinden die voorkomen op de kaarten of minuutplans van 1832, eventueel ingekleurd naar grondgebruik. Voor ieder perceel is informatie opgenomen uit de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels van 1832 (registers met perceelinformatie).

Toelichting velden:
• Perceel: bestaat uit de naam van de kadastrale gemeente gevolgd door een spatie, sectienummer en perceelnummer. Voorbeeld: Leiden A22 (Kadastrale gemeente Leiden, sectie A perceelnummer 22).
• Naam: achternaam van de eigenaar
• Voornaam: voornaam van de eigenaar
• Beroep: beroep van de eigenaar
• Woonplaats: woonplaats van de eigenaar
• Artikelnr: artikelnummer van de eigenaar. Iedere eigenaar is per kadastrale gemeente bekend onder één artikelnummer.
• Soort eigendom: omschrijving van het grondgebruik (akkerland, bouwland, tuin, boomgaard, erf, bleek, etc.).
• Inhoudsgrootte: oppervlakte van het perceel of meerdere percelen met eenzelfde kadasternummer weergegeven in vierkante meters. De waarde is rechtstreeks overgenomen uit de OAT
• Klasse 1, 2, 3, 4, 5: percelen worden ingedeeld in maximaal 5 klassen. Klasse 1 is de hoogste en klasse 5 de laagste (opbrengst).
• Klasse gebouwd: gebouwen worden ingedeeld in klassen. Het aantal varieert per gemeente. Klasse 1 is de hoogste klasse.
• Tarief 1, 2, 3, 4, 5: aan iedere klasse wordt, per soort gebruik, een geschatte opbrengst per hectare toegekend, uitgedrukt in guldens. Het tarief is de uitkomst van de geschatte opbrengst maal de oppervlakte.
• Kadastraal inkomen: het totaal van tarief 1 tot en met 5.
• Aftrek
• Belastbaar inkomen: het kadastrale inkomen min de aftrek.
• Belastbaar inkomen gebouwd: het inkomen waarover belasting afgedragen wordt.
• Opbrengst per hectare: kadastraal inkomen per hectare (kadastraal inkomen / inhoudsgrootte * 10.000)
• OAT: bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT + gemeente nummer + sectie + bladzijde).

Kadaster 1832 gebouwen

In deze laag worden alle gebouwen weergegeven die voorkomen op de kadastrale kaarten of minuutplans van 1832. Informatie over de eigenaar is beperkt overgenomen uit de laag percelen van 1832.

Voor het raadplegen van de kwalitatieve waarde van de gebouwen is een aparte laag gemaakt waarin de klasse van waardering in een oplopende kleur van blauw naar rood is weergegeven. De rode kleur staat dan voor een hoge waardering.