You are here: Home / Stand van zaken

Stand van zaken


Stand van zaken

HISGIS Hoorn is opgezet naar het model van HISGIS Fryslân. Het biedt de oudste kadastrale kaart van 1832 met bijbehorende eigenaars- en perceelinformatie in digitale vorm. Deze basislaag kan met achtergrondkaarten en andere data verrijkt worden. Voor Hoorn en omgeving is de 1832-laag hier alleen ontwikkeld voor de kadastrale gemeenten Hoorn, Zwaag, Blokker, Wognum en Berkhout. Een uitbreiding tot heel West-Friesland of zelfs heel Noord-Holland is in voorbereiding.