You are here: Home / Verantwoording

Verantwoording

Verantwoording

Het HISGIS-project Groningen is met financiële steun van het Waddenfonds uitgevoerd door de Fryske Akademy te Leeuwarden, o.l.v. J.A. Mol en S. Strating en met technische ondersteuning van D. Drukker. De vectorbestanden zijn vervaardigd door J.J. Feikens uit Muntendam. De registergegevens uit de OAT’s (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels) zijn aangeleverd door Microformat Systems te Lisse en gecontroleerd en aangevuld door C. Joustra, P.L.G. van der Meer en J.H.P. van der Vaart van de Fryske Akademy. J. Hartmann van de Universiteit van Amsterdam zorgde voor het georefereren van de historisch-topografische achtergrondkaarten. Tj. Drabe en Sj. van der Schaaf, studenten toegepaste geografie van de NHL, verzorgden de digitalisering van de Siemens-Atlas en de vroeg 18de-eeuwse manuscriptkaarten van Usquert en Den Andel. De vormgeving van de site is verzorgd door K. Pot.

Het rapport HISGIS Groningen. Opzet, verrijkingsmogelijkheden en prioriteiten is geschreven door J.A. Mol van de Fryske Akademy, m.m.v. P. Kooij (Universiteit Wageningen), M. Duijvendak (Rijksuniversiteit Groningen) en Th. Spek (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort).