You are here: Home / Stand van zaken en programma

Stand van zaken en programma

Stand van zaken en programma

HISGIS is per 7 mei 2010 gestart met het gedigitaliseerde oudste kadaster als basislaag 1832, plus een laag van de middeleeuwse kloostergoederen op basis van de reconstructies in de Historische Atlas van Groningen door B.W. Siemens. Voor de geografische oriëntatie kan een Google Map-functie worden ingeschakeld. Voor de historisch-topografische vergelijking worden de TMK van 1864 en de Bonnebladen van ca. 1900-1930 aangeboden. Op korte termijn zal de Fryske Akademy een generale versie van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) aan het systeem toevoegen. Het door J.A. Mol en anderen vervaardigde rapport HISGIS Groningen: opzet, verrijkingsmogelijkheden en prioriteiten biedt een uitgangspunt voor het ontwikkelen van uitbreidingsplannen.