You are here: Home / Kaartinformatie / Perceelskaarten Den Andel

Perceelskaarten Den Andel

Perceelskaarten

Bij wijze van proef zijn de vroeg achttiende-eeuwse perceelskaarten ingevoerd van de drie aan elkaar grenzende dorpen op het Hogeland: Den Andel (1729), Warffum (1734) en Usquert (1731), waarop vlakdekkend alle bedrijven, eigenaars en gebruikers zijn geregistreerd. De nummers op de kaarten corresponderen met die op een bijgevoegde tabel. Twee van genoemde kaarten: die voor Den Andel en Usquert, zijn ingebonden in het kaartboek der Provincielanden. Die van Warffum is afkomstig uit het archief van de familie Van Bolhuis. De digitalisering kon relatief makkelijk gerealiseerd worden, omdat de percelering van ca. 1730 weinig verschilde van die van 1832.