You are here: Home / Kaartinformatie / Parochiekerken

Parochiekerken

Parochiekerken

Het is de bedoeling dat in deze kaartlaag te zijner tijd informatie over de oude parochiekerken in Groningen wordt aangeboden: over de patroonheilige, klok(ken), priesters, altaren, en eventueel het klooster dat bepaalde rechten binnen de kerk had. Vooralsnog zijn echter alleen de coördinaten gegeven van de plek waar de kerk staat of stond. Voor sommige verdwenen of samengevoegde parochies is overigens ook over de plek nog nader onderzoek gewenst. Informatie over de kerken kan uiteraard eenvoudig aan deze coördinaten worden gekoppeld.