You are here: Home / Kaartinformatie / Kloosters

Kloosters

Kloosters

Deze kaartlaag bevat informatie over de kloosters in Groningen. Van ieder klooster zijn opgenomen de volledige naam, de orde waartoe het klooster behoorde, de periode waarin het klooster bestond en eventuele bijzonderheden. De gegevens zijn ontleend aan het overzichtswerk van C. Tromp (red.), Groninger kloosters (Assen/Maastricht 1989) en aan de documentatie voor een nog te verschijnen studie van J.A. Mol over de Groningse kloosters en hun uithoven. Een voorlopige inleiding biedt de publicatie van J.A. Mol, 'Bemiddelaars voor het hiernamaals. Kloosterlingen in middeleeuws Friesland', in: Hel en Hemel. De Middeleeuwen in het Noorden, E. Knol, J.M.M. Hermans en M. Driebergen ed. (Groningen 2001), pp. 152-164. (LINK naar PDF-file)