You are here: Home / Kaartinformatie / Kadaster 1832 percelen

Kadaster 1832 percelen

Kadaster 1832 percelen

Omschrijving

In deze laag zijn alle percelen te vinden die voorkomen op de kaarten of minuutplans van 1832, eventueel ingekleurd naar grondgebruik. Voor ieder perceel is informatie opgenomen uit de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels van 1832 (registers met perceelinformatie).

Toelichting velden

 • Perceel: bestaat uit de naam van de kadastrale gemeente gevolgd door een spatie, sectienummer en perceelnummer. Voorbeeld: Groningen A22 (Kadastrale gemeente Groningen, sectie A perceelnummer 22).
 • Naam: achternaam van de eigenaar
 • Voornaam: voornaam van de eigenaar
 • Beroep: beroep van de eigenaar
 • Woonplaats: woonplaats van de eigenaar
 • Artikelnr: artikelnummer van de eigenaar. Iedere eigenaar is per kadastrale gemeente bekend onder één artikelnummer.
 • Soort eigendom: omschrijving van het grondgebruik: akkerland, bouwland, tuin, gardeniersland, boomgaard, erf, bleek, etc..
 • Inhoudsgrootte: oppervlakte van het perceel of meerdere percelen met eenzelfde kadasternummer weergegeven in vierkante meters. De waarde is rechtstreeks overgenomen uit de OAT.
 • Klasse 1, 2, 3, 4, 5: percelen worden ingedeeld in maximaal 5 klassen. Klasse 1 is de hoogste en klasse 5 de laagste (opbrengst).
 • Klasse gebouwd: gebouwen worden ingedeeld in klassen. Het aantal varieert per gemeente. Klasse 1 is de hoogste klasse.
 • Tarief 1, 2, 3, 4, 5: aan iedere klasse wordt, per soort gebruik, een geschatte opbrengst per hectare toegekend, uitgedrukt in guldens. Het tarief is de uitkomst van de geschatte opbrengst maal de oppervlakte.
 • Kadastraal inkomen: het totaal van tarief 1 tot en met 5.
 • Aftrek
 • Belastbaar inkomen: het kadastrale inkomen min de aftrek.
 • Belastbaar inkomen gebouwd: het inkomen waarover belasting afgedragen wordt.
 • Opbrengst per hectare: kadastraal inkomen per hectare (kadastraal inkomen / inhoudsgrootte * 10.000)
 • OAT: bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT + gemeente nummer + sectie + bladzijde).