You are here: Home / Kaartinformatie / Kadaster 1832 opbrengst per hectare

Kadaster 1832 opbrengst per hectare

Kadaster 1832 opbrengst per hectare

Alle percelen landbouwgrond van de kadastrale minuutplans uit 1832 ingekleurd naar netto opbrengst per hectare. Voor deze kaart is een selectie gemaakt voor alle weilanden, bouwlanden, hooilanden, natte gronden, heide, woeste gronden en zand. De opbrengst per hectare is berekent als het kadastrale inkomen gedeeld door de inhoudsgrootte maal tienduizend.