You are here: Home / Kaartinformatie / Kadaster 1832 eigenaren

Kadaster 1832 eigenaren

Kadaster 1832 eigenaren

De laag kadaster 1832 eigenaren is afgeleid van de kaartlaag kadaster 1832 percelen. In deze kaartlaag zijn alle percelen met hetzelfde artikelnummer samengevoegd. Het artikelnummer is het unieke identificatienummer van iedere eigenaar en is opgezet per kadastrale gemeente. Deze laag toont dus per kadastrale gemeente het totale grondbezit van iedere eigenaar.