You are here: Home

Hoorn

Hoorn

HISGIS Hoorn is opgezet naar het model van HISGIS Fryslân. Het biedt de oudste kadastrale kaart van 1832 met bijbehorende eigenaars- en perceelgegevens in digitale vorm. Deze informatielaag, die met achtergrondkaarten en andere data verrijkt kan worden, is bedoeld als kapstok voor het ophangen van digitale kennis over het landschap, het erfgoed en de sociale en economische ontwikkelingen in het verleden. Voor Hoorn is dit ontwikkeld voor het gebied binnen de huidige gemeentegrens plus de kadastrale gemeenten Zwaag, Blokker, Wognum en Berkhout. Het systeem leent zich voor verdere verrijking. Te denken valt aan het invoeren en koppelen van bevolkingsgegevens uit de tijd na 1850, wanneer daar ook GIS-mutatiebestanden voor gemaakt zijn. Er zijn ook perspectieven voor een benadering terug in de tijd, tot in de achttiende eeuw. Verder is altijd uitbreiding mogelijk met kaartbestanden van velerlei aard.