You are here: Home

Overijssel

Overijssel

HISGIS Overijssel is opgezet naar het model van HISGIS Fryslân. Het biedt de oudste kadastrale kaart van 1832 met bijbehorende eigenaars- en perceelinformatie in digitale vorm. Deze gegevenslaag, die met achtergrondkaarten verrijkt kan worden, is bedoeld als kapstok voor het ophangen van digitale kennis over het landschap, het erfgoed en de sociale en economische ontwikkelingen in het verleden.

Voor Overijssel is de kadastrale content tot stand gekomen dankzij de inzet van veel vrijwilligers waaronder leden van de Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832. De projectleiding was in handen van het Historisch Centrum Overijssel, dat ook de financiële middelen voor het realiseren van HISGIS Overijssel beschikbaar stelde. Het digitale tekenwerk is verricht door de firma Digicart van Jos Schmit uit Enschede. De inpassing in HISGIS en georeferentiële correcties zijn gerealiseerd door Johan Feikens van de Fryske Akademy.