You are here: Home

Fryslân

Fryslân

- Actie: de kadastrale en prekadastrale atlassen nu te koop bij afûk voor 7,50 -

HISGIS Fryslân is het oudste onderdeel van HISGIS. Het komt voort uit het sinds 1988 lopende project Kadastrale en Prekadastrale Atlas fan Fryslân van de Fryske Akademy. Dat hield in het per gemeente uitbrengen van de kadastrale registratie van 1832 én een systematische boerderijreconstructie voor de jaren 1700 en 1640. In 1998 werd begonnen met het digitaliseren van de al uitgegeven en in voorbereiding zijnde delen voor het westen en noorden van Fryslân. In de jaren 2003-2005 werd het systeem vervolgens tot heel Fryslân uitgebreid, met subsidie van het ministerie van OCW en de Mondriaan Stichting. Daarbij zette Tresoar zich met hulp van een groot aantal vrijwilligers in voor het invoeren van data uit de archiefbronnen. Eind 2005 kon zodoende de HISGIS-site gelanceerd worden. Een extensieprogramma, dat gesubsidieerd werd door de Stichting Ruimte voor Geo Informatie en een groot aantal Friese culturele fondsen, leidde in 2007 tot de toevoeging van nieuwe kaart- en informatielagen.