You are here: Home / Historisch GIS Fryslân

Historisch GIS Fryslân

HISGIS is een geografische database met historische informatie. HISGIS is rijk gevuld. Maar u bepaalt zelf waar u kijkt en welke informatie u ziet.

Met HISGIS vindt u bijvoorbeeld eigenaren en bewoners van landerijen en huizen; u ziet welke grond in de middeleeuwen in eigendom was van kloosters en kerken; u ziet wie in uw stad of dorp veel of weinig belasting betaalde; u vindt perceelsnamen en huizennamen; en u projecteert deze historische informatie op een historische of een actuele cartografische ondergrond.

  • Klik hier om HISGIS te starten
  • De Fryske Akademy ontwikkelt een nieuw HISGIS waarin
    ook historische kaarten voor de provincies Groningen, Overijssel
    en Utrecht raadpleegbaar zijn. Klik hier voor een beta versie. 
  • Klik hier voor de HISGIS hyves 
Logo 2