You are here: Home / Kaartinformatie / Uithoven

Uithoven

Uithoven

Deze kaartlaag bevat informatie over de uithoven in Fryslân. Voor ieder uithof is opgenomen de naam, het klooster waartoe het uithof behoorde, de oppervlakte, en eventuele bijzonderheden of opmerkingen. De gegevens zijn ontleend aan de documentatie voor een nog te verschijnen studie van J.A. Mol over de Friese kloosters en hun bezit. Zie over het belang van de uithoven voor de Friese kloosters onder meer: J.A. Mol, 'Het uithofsysteem van het klooster Bergum in Friesland', in: Historisch Geografisch Tijdschrift 22 (2004) 73-85, met de daar geciteerde literatuur.