You are here: Home / Kaartinformatie / Terpnamen

Terpnamen

Terpnamen

Dit bestand bestaat uit het corpus terpnamen dat is aangelegd door K.F. Gildemacher ten behoeve van zijn studie naar Terpen en terpnamen. Een naamkundig en historisch-geografisch onderzoek naar vijf naamtypen in Fryslân (gepubliceerd Leeuwarden 2008). Daarin zijn alle nederzettingsnamen uit de gedrukte primaire bronnen betreffende Fryslân vóór 1550 verwerkt. Zie daartoe de lijst met bronnen en literatuur op pp. 305-318 van genoemd boek. Per naam worden steeds gegeven de naamsvorm met eventueel een variant, het type (-werd, -um, -terpnaam etc.), de mogelijke betekenis in het kort, een verwijzing naar de vindplaats in het boek, en een link met de (plaats van de naam in de) database.