You are here: Home / Kaartinformatie / Stinzen

Stinzen

Stinzen

Stinzen zijn te omschrijven als verdedigbare huizen (van steen). Ze waren meestal in het bezit van de adel. De hier gepresenteerde stinsgegevens zijn overgenomen uit de in 2009 verschenen monografie van P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners (Hilversum-Leeuwarden). Ze zijn gekoppeld aan de floreen- of soms de kadasternummers van het land waarop zij waren gebouwd. Aangegeven zijn achtereenvolgens de floreennummers, de stemnummers, en de naam. Daarna wordt een nadere typering gegeven van het gebouw (stins, stinswier, blokhuis, grafelijk kasteel, kloostergoed, leengoed, huis, boerderij) en worden enkele typerende omschrijvingen geciteerd. Tenslotte worden de oudst bekende bewoner/eigenaar, de bewoner/eigenaar begin zestiende eeuw en de eventuele vermelding als nobilium aedis op de kaart in de kroniek van Winsemius van 1622 aangegeven. Voor meer bijzonderheden per stins, zie de uitgebreide documentatie in het boek van Noomen (met bijgeleverde cd-rom).