You are here: Home / Kaartinformatie / Stemkohieren

Stemkohieren

Stemkohieren

De stemkohieren zijn een politieke stemadministratie. Deze bevat per boerderij informatie over eigenaren en gebruikers. Het stemkohier is opnieuw opgezet in 1640 en vanaf 1698 om de tien jaar vernieuwd, tot 1788. HISGIS bevat de stemkohieren van 1640, 1698 en 1728. Een uitgebreide toelichting op de stemkohieren vindt men in de inleiding van de Prekadastrale Atlassen.

Het stemkohier wordt op basis van vergelijking van namen van eigenaren en gebruikers in 1698 gekoppeld aan het floreenkohier van 1700, en wordt dus via het floreenkohier van 1700 gekoppeld aan de kadastrale percelen. Waar het floreenkohier van 1700 ontbreekt of niet compleet is, bijvoorbeeld voor het Bildt, Gaasterland, Hemelumer Oldeferd en Haskerland, is de koppeling naar de kadastrale kaart helaas niet mogelijk. De gegevens over de eigenaars en gebruikers zitten dan wel in de database en zijn dus via een zoekopdracht te vinden, maar ze kunnen niet op de kadastrale kaart worden gelokaliseerd.