You are here: Home / Kaartinformatie / Parochiekerken

Parochiekerken

Parochiekerken

Deze kaartlaag bevat informatie over de oude parochiekerken in Fryslân. Voor iedere kerk is indien mogelijk opgenomen informatie over de parochie, de patroonheilige, een verantwoording daarbij, en eventueel het klooster dat bepaalde rechten binnen de kerk had. De gegevens over de patroonheiligen zijn ontleend aan; G. Verhoeven, 'De middeleeuwse kerkpatrocinia van Friesland. Een inventaris', in: Fryske Nammen 8 (Leeuwarden 1989) 75-108.