You are here: Home / Kaartinformatie / Parochiegrenzen

Parochiegrenzen

Parochiegrenzen

De parochiegrenzen in deze kaartlaag komen voort uit de reconstructie van de Friese dorpen volgens de floreenkohieren (1700) als som van de samenstellende boerderijen.