You are here: Home / Kaartinformatie / Molens

Molens

Molens

Deze kaartlaag is samengesteld door W. Entrop uit Kollum, en bevat informatie over de molens van Fryslân. Uitgangspunt bij het samenstellen van dit overzicht zijn de gegevens betreffende molens uit de OAT’s en de eerste kadasterkaart van 1832. Deze zijn aangevuld met informatie afkomstig van de topografische kaarten van 1853-1856, rond 1900, rond 1930 en 1982-1987. Tevens zijn de gegevens uit de waterstaatskaart van 1874 verwerkt.

Dankbaar is gebruik gemaakt van de moleninventarisatie, die Ir. Anton ten Bruggencate, als eerste archivaris van de vereniging “De Hollandsche Molen”, opzette ter ondersteuning van het opkomende besef tot molenbehoud in de twintiger jaren van de vorige eeuw.

De jaargangen van de “Leeuwarder Courant” en de vele uitgaven op het gebied van lokale en regionale geschiedenis vormden een bijna onuitputtelijke bron voor aanvullingen.