You are here: Home / Kaartinformatie / Kloosters

Kloosters

Kloosters

Deze kaartlaag bevat informatie over de kloosters in Fryslân. Van ieder klooster zijn opgenomen de volledige naam, de orde waartoe het klooster behoorde, de periode waarin het klooster bestond en eventuele bijzonderheden. De gegevens zijn ontleend aan de documentatie voor een nog te verschijnen studie van J.A. Mol over de Friese kloosters en hun grondbezit. Een voorlopige inleiding biedt de publicatie van J.A. Mol, 'Bemiddelaars voor het hiernamaals. Kloosterlingen in middeleeuws Friesland', in: Hel en Hemel. De Middeleeuwen in het Noorden, E. Knol, J.M.M. Hermans en M. Driebergen ed. (Groningen 2001), pp. 152-164.