You are here: Home / Kaartinformatie / Galgen

Galgen

Galgen

Dit betreft een klein bestand aan gegevens over de expositiegalgen (galg-en-radconstructies) die door Friese landsgemeenten tot ca. 1515 op hun territorium zijn gebouwd, ter afschrikking, maar ook om de eigen juridische en politieke autonomie te benadrukken. Literatuur, met bijbehorende documentatie, J.A. Mol, ´Galgen in laatmiddeleeuws Friesland´, De Vrije Fries 86 (2006) 95-140.