You are here: Home / Kaartinformatie / Toponiemen

Toponiemen

Toponiemen

HISGIS bevat een grote verzameling gelokaliseerde toponiemen. Het gaat hierbij om namen van bijvoorbeeld percelen, streken, plaatsen, wegen, huizen, vaarten of meren.

De toponiemen zijn afkomstig van onderstaande bronnen en personen:

  • De atlas van Friesland van Schotanus/Halma, 1718.
  • De atlas van Friesland door Eekhoff, 1849-1859.
  • Collectie Fryske Akademy, 1938-1960, Spahr-van der Hoek en medewerkers
  • J. Keizer, Oudehorne, 1972-1973, Oude namen te Nieuwehorne; Verdwijnende namen te Oudehorne
  • H.D. Bakker, De Gouden Hoep, 1999
  • Grutte Provinsje Atlas, 2000
  • J. Slump, Oosterzee, 2002
  • Geakunde Kommisje Boarnsterhim, 2004
  • R. J. Politiek, Kimswert
  • Pleatselik Belang De Harkema