You are here: Home / Kaartinformatie / kadaster 1832 percelen

kadaster 1832 percelen

Kadaster 1832 percelen

In deze laag zijn alle percelen te vinden die voorkomen op de kaarten of minuutplans van 1832, eventueel ingekleurd naar grondgebruik. Voor ieder perceel is informatie opgenomen uit de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels van 1832 (registers met perceelinformatie).

Toelichting velden

 • Perceel: bestaat uit een drie letters afkorting van de kadastrale gemeente gevolgd door een spatie, sectienummer en perceelnummer. Voorbeeld: Ljw A201 (Kadastrale gemeente Leeuwarden, sectie A perceelnummer 201).
 • Naam: achternaam van de eigenaar
 • Voornaam: voornaam van de eigenaar
 • Beroep: beroep van de eigenaar
 • Woonplaats: woonplaats van de eigenaar
 • Legger: leggernummer van de eigenaar. Iedere eigenaar is per kadastrale gemeente bekend onder één leggernummer.
 • Soort_eigendom: omschrijving van het grondgebruik: akkerland, bouwland, tuin, gardeniersland, boomgaard, erf, bleek, etc.
 • Legenda: alle varianten en diverse schrijfwijzen zijn teruggebracht naar vijftien categorieën:

 

 1. Bouwland
 2. Gardeniersland
 3. Weiland
 4. Hooiland
 5. Natte gronden (rietland, vergraven land, aanwas)
 6. Heide
 7. Erf
 8. Tuin (ook moestuin, plaisirtuin, tuin tot vermaak)
 9. Bos (ook plaisirbosch, bosch tot vermaak)
 10. Boomgaard
 11. Dijk
 12. Wegen (weg, trekweg, straat, plein, steeg, laan, reed)
 13. Water (trekvaart, gracht, kanaal, vaart, rivier, opvaart, meer)
 14. Begraafplaats
 15. Diversen (eendenkooi, sluis, verlaat, asland, dwinger, exercitieplaats, droogplaats, bolwerk, etc.)

 

 • Inhoudsgrootte: oppervlakte van het perceel of meerdere percelen met eenzelfde kadasternummer weergegeven in vierkante meters. De waarde is rechtstreeks overgenomen uit de OAT
 • Klassering: geeft de klassering van de grond weer. Alle percelen zijn per categorie grondgebruik onderverdeeld in een aantal klassen en aan iedere klasse wordt een geschatte opbrengst per hectare toegekend, uitgedrukt in guldens. Een percentage daarvan werd als belasting aan het kadaster afgedragen.
 • Minuutplan: kadastrale gemeente, sectie en bladnummer.

Voorbehoud

In HISGIS Fryslân is de grens tussen twee minuutplans meestal goed te zien. De minuutplans vertonen dan een overlap, of er zit enige ruimte tussen. Dit komt omdat de originele minuutplans niet altijd goed op elkaar aansluiten. Tijdens het digitaliseren is alleen voor de grietenijen Wymbritseradeel, Wûnseradeel en de stad Leeuwarden een correctie uitgevoerd. Hierbij zijn per kadastrale gemeente de randen van de minuutplans aan elkaar 'gemasseerd'. Dit levert tevens aan de randen van de kadastrale gemeente echter een grotere afwijking op.