You are here: Home / Kaartinformatie / Kadaster 1832 opbrengst per hectare

Kadaster 1832 opbrengst per hectare

Kadaster 1832 opbrengst

 • Alle percelen landbouwgrond van de kadastrale minuutplans uit 1832 ingekleurd naar netto opbrengst per hectare.

Toelichting velden

 • Klasse: de klasse waarbinnen de opbrengst per hectare valt. Iedere klasse heeft een eigen kleur.
 • Perceel: Bestaat uit een 3 letter-afkorting van de kadastrale gemeente gevolgd door een spatie, sectienummer en perceelnummer. Voorbeeld: Ljw A201 (Kadastrale gemeente Leeuwarden, sectie A perceelnummer 201).
 • Soort_eigendom: Voor deze kaart is een selectie gemaakt voor alle weilanden, bouwlanden, hooilanden, natte gronden, heide en gardenierslanden.
 • Klassering: Geeft de klassering van de grond weer. Alle percelen zijn per categorie grondgebruik onderverdeeld in een aantal klassen en aan iedere klasse wordt een geschatte opbrengst per hectare toegekend. Zie 'de tarieflijsten' voor meer informatie.
 • Opbrengst_ha: Deze is niet rechtstreeks overgenomen uit de OAT maar uitgerekend met behulp van de klassering en de tarieflijsten. Het betreft een schatting van de netto-opbrengst in guldens per hectare uitgedrukt in guldens.

Methode

Deze kaart bevat een selectie van alle landbouwgronden die in de OAT voorkomen. De verwachte opbrengst per hectare varieert voor deze landbouwgronden van 0 tot 100 gulden. Voor het kleuren van de kaart zijn de opbrengsten onderverdeeld in 16 klassen. De verdeling ziet er als volgt uit:

 • [0.1 - 1] - 6732 records - 3%
 • [1 - 3] - 7309 records - 4%
 • [3 - 5] - 17581 records - 9%
 • [5 - 7] - 18079 records - 9%
 • [7 - 10] - 16285 records - 8%
 • [10 - 13] - 21619 records - 11%
 • [13 - 16] - 10257 records - 5%
 • [16 - 20] - 18471 records - 9%
 • [20 - 25] - 16647 records - 8%
 • [25 - 30] - 16383 records - 7%
 • [30 - 35] - 13359 records - 7%
 • [35 - 40] - 12678 records - 6%
 • [40 - 45] - 10370 records - 5%
 • [45 - 50] - 4966 records - 3%
 • [50 - 55] - 8352 records - 4%
 • [55 - 105] - 1441 records - 1%

Voorbehoud

De opbrengst per hectare is niet rechtstreeks overgenomen uit de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels, maar per categorie grondgebruik uitgerekend met behulp van de klassering en de zogenoemde tarieflijsten. Dit levert kleine afwijkingen op ten opzichte van de in de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels opgegeven waarde wanneer het grondgebruik niet eenduidig was. Bijvoorbeeld, als een tuin belast kon worden als moestuin en als erf.