You are here: Home / Kaartinformatie / Kadaster 1832 gebouwen

Kadaster 1832 gebouwen

Kadaster 1832 gebouwen

Digitale weergave van alle gebouwen die voorkomen op de kadastrale kaarten of minuutplans van 1832. Voor ieder gebouw is informatie opgenomen uit de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafelen van 1832 (registers met perceelinformatie)

Toelichting velden

 • Gebouw: bestaat uit een drie letters afkorting van de kadastrale gemeente gevolgd door een spatie, sectienummer en perceelnummer. Voorbeeld: Lwd A22 (Kadastrale gemeente Leeuwarden, sectie A perceelnummer 22).
 • Soort_eigendom: omschrijving van het soort gebouw rechtstreeks overgenomen uit de OAT: huis, huis en erf, schuur en erf, werkplaats, stal, bakkerij en erf, watermolen, oliemolen, etc.
 • Legenda: alle varianten en diverse schrijfwijzen zijn teruggebracht naar zes categoriën, die tevens gebruikt worden om de gebouwen te kleuren:
 1. Huis (ook zomerhuis)
 2. Bedrijf (fabrieken en trafieken: dit is industrie en omvat bijvoorbeeld olie-, mosterd-, en houtzaagmolens, werkplaatsen, touwslagerijen, scheepshellingen, timmerschuren en lijnbanen)
 3. Huis en bedrijf (combinaties zoals huis en werkplaats of huis en gortmakerij)
 4. Kerk (incl. synagoge)
 5. Bergplaats (hok, stalling)
 6. Overige algemene gebouwen (school, schoolhuis, watermolen, kazerne, pastorijhuis, tolhuis, toren, stadhuis, etc.)
 • Bel_inkomen: Belastbaar inkomen in guldens, ofwel de netto huuropbrengst van het gebouw, indien het gebouw verhuurd is of zou zijn. Sommige gebouwen zijn onbelast, bijvoorbeeld kerken en scholen.
 • Minuutplan: kadastrale gemeente, sectie en bladnummer. Een scan van de minuutplans is te vinden op de site WatWasWaar.