Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / Kaartinformatie

Kaartinformatie

Kaartinformatie

• Kadaster 1832 gebouwen
• Kadaster 1832 eigenaren
• Kadaster 1832 percelen
• Kadaster 1832 soort grondgebruik
• Kadaster 1832 belastbare opbrengst per hectare in guldens
• Kadaster 1832 belastbare opbrengst per perceel in guldens


Topografisch Militaire Kaart

De eerste serie gedetailleerde topografische kaarten die voor heel Nederland gemaakt zijn is de Topographisch Militaire Kaart (kortweg TMK), begonnen in 1850 en afgerond in 1864, op schaal 1:50.000. Ze werden vervaardigd op basis van de kadastrale minuutplans en sluiten daar dus goed op aan. Ze bevatten echter veel meer topografische details. De voor de provincie Noord-Brabant beschikbare bladen dateren uit de vroege jaren zestig. Ze zijn oorspronkelijk gegraveerd naar met de hand gekleurde voorbeelden op dezelfde schaal. De gekleurde 'minuten' zijn in 1990 uitgegeven door Wolters Noordhof in de vierdelige Grote Historische Atlas van Nederland. De in HISGIS gepresenteerde kaart biedt uiteraard de gegeorefereerde zwart-witeditie.

De kaarten zijn gegeorefereerd en beschikbaar gesteld door dr. Jan Hartmann, Universiteit Amsterdam.


Bonnekaart

Bonnekaarten zijn gedetailleerde Topografische en Militaire Kaarten (TMK), uitgegeven in kleur. Ze zijn getekend op de schaal 1:25.000. De officiële naam luidt Chromotopografische Kaart des Rijks. Ze staan echter beter bekend als de Bonnekaarten of Bonnebladen, naar de Fransman Bonne die de gekozen projectievorm (van bol naar plat vlak) ontwikkelde. Door de gedetailleerde weergave vormen ze een goede bron van informatie over het landschap tijdens de late negentiende en vroege twintigste eeuw. De kaarten van Midden-Brabant zijn oorspronkelijk verkend in de jaren zestig van de 19de eeuw en herzien in de periode 1893-1905. De bladen zijn gepubliceerd in de Historische Atlas Noord-Brabant. Chromotopografische Kaart des Rijks 1:25.000 (Uitgeverij Robas, Den Ilp, 1989). Heruitgegeven door Uitgeverij Nieuwland in 2005.


Oudere kaartlagen

Topografische kaart ’s-Hertogenbosch en verre omgeving 1837 en 1851, uitgave 1:50.000 door het Ministerie van Oorlog. Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), nr. 5129-3F41.

Topografische kaarten 1837 en 1841. Nationaal Archief, collectie Kaarten van de Topografische Dienst, nrs. 9.179 en 9.168.

Meijerijkaart 1794, van Hendrik Verhees, getiteld Kaart Figuratief van het grootste gedeelte van Bataafsch Braband, bevattende de Meyerye van 's Bosch, bestaande in de vier kwartieren..., enz. Uitgever: Mortier Covens en Zoon, Amsterdam, 1794. Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), nr. 5129-4A02.

Tiendkaart van Vught, 1772-1773, van Hendrik Verhees. Origineel in het Nationaal Archief, Collectie Hingman, nr. 1702. Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), nr. 5129-1B09A.

Kaart van de grondheerlijkheid Sint-Michielsgestel, Herlaar en Gemonde, 1769, van J.F. van de Weijer. Origineel in het Nationaal Archief, Collectie Hingman, nr. 4092. Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), nr. 5129-1H02.

Kaart van de heerlijkheid Vught en Cromvoirt, 1754, 1803, door J.H.A. Camp, getiteld: Kaart Figuratief van de Heerlijkheid Vught en Cromvoirt en hun oude limieten en van het terrein door hertog Jan van Brabant van Vught aan het dorp Esch verleend. Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), nr. 5129-3F44.