You are here: Home / Verantwoording

Verantwoording

Verantwoording

Het GIStorical Antwerpen project wordt uitgevoerd door het Centrum van Stadsgeschiedenis, van de Universiteit Antwerpen. Het project werd aangevraagd door prof. dr. Bruno Blondé, prof. dr. Bert de Munck, prof. dr. Peter Stabel, prof. dr. Hilde Greefs en prof. dr. Tim Soens. De dagelijkse leiding van het project is in handen van Tim Soens.

Ellen Janssens MA en Reinout Klaarenbeek MA zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Ellen Janssens, historica, is promovenda en heeft als onderwerp watervoorziening en het gebruik van de stedelijke ruimte in Antwerpen in de 18e en 19e eeuw. Reinout Klaarenbeek, sociaal geograaf en erfgoedspecialist, heeft een doctoraats bursaal en richt zich op 19e eeuwse stedelijke verdichting in Antwerpen. In beide onderzoeken speelt historisch GIS een belangrijke rol.

Drs. Tim Bisschops, Ellen Janssens en Reinout Klaarenbeek verzorgden de georeferentie en vervaardigden de vectorbestanden. De perceelsgegevens uit de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT’s) zijn ingevoerd door Hilde Greefs. Ing. Johan Feikens en Derk Drukker van de Fryske Akademy bouwden de interface. De historisch-topografische achtergrondkaarten zijn afkomstig uit Stadsarchief Antwerpen en werden gegeorefereerd door Johan Feikens, Tim Bisschops en de Dienst Stadsontwikkeling.

Nederlands | English

 

 

 

<< terug