You are here: Home / Basiskaart 1834

Kaartinformatie

Basiskaart 1834

Als eerste resultaat van het GIStorical Antwerp project is de Basiskaart 1834 beschikbaar gemaakt in de web viewer.

De Basiskaart 1834 is gebaseerd op de oudste cartografisch betrouwbare bezitsregistratie per perceel, namelijk die van het modern kadaster. Het Kadaster is een instelling uit de tijd dat België ressorteerde onder het Franse Keizerrijk (1804-1814/1815), opgezet om een eerlijke grondslag te verkrijgen voor het heffen van grondbelasting. Omdat de opmeting en gegevens verzamelen voor het hele land bijna twintig jaar in beslag nam, kon het kadaster pas in 1834 in werking treden.

Het GIStorical Antwerpen project heeft de 71 gedetailleerde (1:1.250) losse kadastrale kaarten in een coördinatenstelsel geplaatst en digitaal nagetekend. Op deze wijze kon één kaartlaag met meer dan 10.000 percelen, de Basiskaart 1834, worden samengesteld. Vervolgens zijn aan elk perceel de bijbehorende gegevens over de eigenaar, het gebruik en de waarde – uit de oorspronkelijke kadastrale registers uit 1834 – gekoppeld. Deze kaartlaag is verder aangevuld door de toevoeging van de Franse huisnummers en de gebruikers en hun beroep uit het adresboek uit 1838.

Nederlands | English

 

 

 

<< terug