You are here: Home / Verantwoording

Verantwoording

Het HISGIS-project Amsterdam is uitgevoerd door de Fryske Akademy in samenwerking met het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). De financiële middelen zijn beschikbaar gesteld door de Fryske Akademy, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Data Archiving and Network Services (DANS, kleine dataprojecten) en het NIDI. Het stond en staat onder leiding van Johan Feikens en J.A. (Hans) Mol van de FA. De vectorbestanden zijn vervaardigd door Klaas Bronsema en Johan Feikens, de perceelsgegevens uit de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT’s) zijn ingevoerd door Peter van der Meer en Wouter Schollema van de FA. De bevolkingsdata van 1851-1853 werden bewerkt en aangeleverd door Peter Ekamper en Frans van Poppel van het NIDI, terwijl de kiezersgegevens van 1853 bijeengebracht en opgeschoond zijn door Jan Hein Furnee van het UvA Centre for Urban History. Derk Drukker van de FA bouwde de interface. Jan Hartmann van de UVA Afdeling Geografie zorgde voor het georefereren van de historisch-topografische achtergrondkaarten.

BAG kaart (versie april 2013)
Een gebruikslicentie van de kaart is te vinden op: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/
De kaart is beschikbaar gesteld door ESRI Nederland.
De data voor deze kaart komt uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster.
Inhoudelijk zijn geen wijzigingen aangebracht aan de getoonde BAG kaart, wel worden de huidige gebouwen per (te selecteren) bouwperiode getoond als overlay op de HISGIS kaart(en).