You are here: Home

Historisch Grondbezit Utrecht

Historisch Grondbezit Utrecht

Het samenstellen van een HISGIS voor de provincie Utrecht is onderdeel van een onderzoek naar historisch grondbezit in deze provincie met als "ultiem" doel het grondbezit in deze provincie op perceelsniveau te reconstrueren anno 1400. De kaart bevat 30000 percelen gelegen in 300 verschillende gerechten. Aan ieder van deze percelen is informatie toegevoegd, waaronder in veel gevallen de bezitters teruggaande tot 1530. Ter ondersteuning van het onderzoek zijn een aantal andere kaartlagen opgezet, zoals huizen, boerderijen, molens, sloten en wegen. Deze kunnen via de tab Kaartlagen individueel "aan" en "uit" worden  gezet mbv de vinkjes. Het doel is niet al deze lagen compleet te maken, ook is het onderzoek nog in volle gang.

Niet alle onderzoeksinformatie is op de website beschikbaar, zo is informatie vóór 1530 nog niet toegevoegd en ontbreekt informatie over leen en tijnsroerigheid. Dit zal op een later tijdstip worden toegevoegd.

Voor een optimaal gebruik van de website is het raadplegen van de handleiding een goede start en voor vragen en opmerkingen kunt U via de knop Contact een email sturen.

 

.