You are here: Home / Over HISGIS

Over

HISGIS Welkom

Welkom op de website van HISGIS. HIS staat voor historisch en GIS voor Geografisch Informatiesysteem. Dat is een digitaal pakket voor het verwerken van ruimtelijke informatie: kaarten op het scherm met daarachter informatie over wat er op te zien is. Aan elke kaart zijn tabellen verbonden met tekst en cijfers. Omgekeerd zijn alle tabellen weer gekoppeld aan een kaart. Het bekendste GIS is wel de Tomtom, voor het navigeren in het hier en nu. Met HISGIS kan in het verleden gereisd worden. De fundering ervan bestaat uit het gedigitaliseerde oudste kadaster (van 1832). Daarop sluiten chronologische en thematische kaartlagen aan die op diverse manieren met elkaar te combineren zijn. HISGIS is opgezet per gewest en beslaat momenteel Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Delft en de gemeente Sittard-Geleen. Het wil op den duur heel Nederland omvatten. Delen van de provincies Noord-Holland en Noord-Brabant zijn in ontwikkeling.

Projectorganisatie

De projectorganisatie van HISGIS berust bij de Fryske Akademy. De coördinatie en projectleiding worden uitgevoerd door ing. J.J. Feikens en prof. dr. J.A. Mol. De ontwikkeling van HISGIS wordt mede mogelijk gemaakt door diverse projectsubsidies, particuliere initiatieven en de Fryske Akademy.