Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / Verantwoording

Verantwoording

Verantwoording

De oorspronkelijke vectorbestanden van de Hart van Brabant-gemeenten werden door vrijwilligers van diverse heemkundekringen vervaardigd. Dat geldt eveneens voor de corresponderende perceelsbestanden uit de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT’s). De opwerking, aanvulling, georeferentiële correctie en inpassing in HISGIS zijn gerealiseerd door Johan Feikens. Thomas Vermaut van de Fryske Akademy zorgde voor de verrijking met topografische kaartlagen.

De vectorbestanden voor Den Bosch en de omringende kadastrale gemeenten zijn vervaardigd door Johan Feikens. De OAT-gegevens zijn via de crowdsourcingsite Vele Handen (project HISGIS Nederlandse Steden) door een groot aantal vrijwilligers ingevoerd, en vervolgens aangevuld en gecontroleerd op de Fryske Akademy door Johan Feikens.