You are here: Home / Totstandkoming

Totstandkoming

Totstandkoming

Het GIS wordt samengesteld mbv de Mapinfo Professional software, http://www.mapinfo.com

De voor het HISGIS gebruikte informatie anno 1832 is beschikbaar op de website www.Watwaswaar.nl.  Dit betreft zowel de kadastrale minuutplans als de Origineel Aanwijzende Tafels (OAT). De minuutplans zijn gebruik makend van top10 vectorkaarten gedigitaliseerd en gegeorefereerd. Met behulp van deze informatie zijn percelen (goederen) samengesteld door kadastrale percelen met dezelfde eigenaar in 1832 te groeperen, hierdoor ontstaat een aaneengesloten digitale ondergrond. Aan ieder van deze percelen kan in lagen informatie worden toegevoegd, die cartografisch danwel op andere wijzen kan worden gebruikt en verwerkt. Een deel van de onderzoeksresultaten wordt op dit moment op de website getoond. Deze wordt periodiek bijgewerkt

De huidige versie is bijgewerkt tot juni 2013

Voorlopig wordt perceelinformatie getoond teruggaand tot 1530. De getoonde namen zijn die van de bezitter van het bewuste perceel.  De bedoeling is niet deze compleet te maken voor ieder perceel. Slechts de informatie nodig voor het onderzoek wordt bij elkaar gebracht.

De top10 vectorkaarten zijn voor dit onderzoek ter beschikking gesteld door de Provincie Utrecht.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Ad van Ooststroom

Steun is ontvangen van:

  • De Historische vereniging Het Krommerijngebied
  • De Historische vereniging Oudheidkamer Rhenen en omgeving
  • De Historische Kring D’ Oude School te De Bilt
  • Dr A. A. B. van Bemmel, van de digitale regesten op het dorpsgerecht en op het gerechtsbestuur Cothen
  • Dr H.P Deys, voor foto's van voor het onderzoek zeer waardevolle kaarten
  • Dr J.C. Kort, voor digitale versies van ongepubliceerde repertoria van leen registers
  • Dr M. van Egmond van de Universiteitsbibliotheek Utrecht voor het beschikbaar maken van de Kaart "Tabula nova Provinciea Ulrajectinae"

Voor de hulp bij het opzetten van de website ben ik veel dank verschuldigd aan Dr J. Mol en S. Strating van de Fryske Akademy. http://www.hisgis.nl