You are here: Home / Nieuws

Nieuws

Wat is veranderd in deze nieuwe versie (maart 2009) ten opzichte van de vorige. (maart 2008)

De belangrijkste verandering is dat de hele provincie nu compleet is met uitzondering van enige delen die nu bij Gelderland en Holland behoren, deze zullen later worden toegevoegd.

Juni 2013

De site van "Historisch grondbezit" is aangevuld met recente onderzoekinformatie en de eerder gebruikte indeling in kadastrale percelen is vervangen door een indeling in gerechten.