You are here: Home / Handleiding / Uitleg

Uitleg

Zoomen

Inzoomen en uitzoomen kan op twee manieren:

1. Via de zoombalk:

- Klik op het plus of minteken aan weerszijden van de zoombalk

- Klik op een willekeurig punt in de zoombalk

2. In de kaart: 

- Houdt de Shift-toets ingedrukt en sleep de kaart van rechtsonder naar linksboven (uitzoomen) of van linksboven naar rechtsonder      (inzoomen)

N.B.: Voor veel kaartlagen is een maximaal zoomniveau ingesteld. Zoomt u verder uit dan dit maximale zoomniveau dan is de kaartlaag niet zichtbaar.

Navigeren

- Kies een plaatsnaam in het tabblad plaatsen

- Sleep de kaart (linker muisknop ingedrukt houden) in de gewenste richting

- Klik in de overzichtskaart van de provincie Utrecht

Kaartlagen activeren

Klik op het tabblad lagen. Vink de kaartlagen aan die u wilt activeren. Alleen geactiveerde kaartlagen zijn zichtbaar in de kaart en doorzoekbaar. U kunt de volgorde waarin de kaartlagen getoond worden veranderen door een ander volgnummer te kiezen. Voor een aantal kaartlagen kunt u kiezen tussen meerdere kleurstijlen.

Informatie opvragen uit de kaart

1. Percelen en gebouwen

Klik op een object in de kaart. Een nieuw informatievenster wordt geopend en de gegevens uit de database die aan dit object zijn gekoppeld worden getoond. Indien zich op één locatie meerdere objecten bevinden klikt u op het object waarvan u de gegevens wilt opvragen.

2. Afbeeldingen

Klik op het tabblad lagen. Vink hier de laag voor afbeeldingen aan. Op de kaart wordt nu door een donkere cirkel aangegeven van welke percelen afbeeldingen (foto's, niet-kadastrale kaarten, akten) in het bestand aanwezig zijn.

Informatie zoeken in de database

Klik op het tabblad 'Zoeken'. Vink de kaartlaag of kaartlagen aan waarin u gegevens wilt zoeken. Het scherm toont nu van de geselecteerde kaartlaag/kaartlagen alle velden die in de database voorkomen. U kunt nu per veld een zoekterm opgeven. Klik op de button bevestig en de zoekresultaten worden op het scherm getoond.  Wanneer u vervolgens een record selecteert wordt het betreffende record in de kaart met een rode omlijning weergegeven. Via de button toon alles in de kaart wordt het totale zoekresultaat getoond.

U heeft de keuze tussen zoeken en exact zoeken. Kiest u voor zoeken op bijvoorbeeld de naam Jansen, dan krijgt u alle percelen op naam van de personen met de naam Jansen, maar ook die op naam van de weduwe Jansen, Jansen en consorten etc. Kiest u voor exact zoeken, dan krijgt u enkel de percelen op naam van personen met de naam Jansen.

U kunt zoeken op alle combinaties van gegevens in de database. Zo kunt u bijvoorbeeld zoeken op alle percelen weiland tweede klasse van Jansen.

U kunt gebruik maken van wildcards. De wildcard ? staat voor één onbekende letter en de wildcard * staat voor nul of meer onbekende letters. U kunt deze twee soorten wildcards tegelijk gebruiken. Wanneer u bijvoorbeeld zoekt op vis* vindt u zowel visser als visscher als visserman, etc. Het aantal of de soort letter(s) is hierbij niet van belang. De positie van de wildcard kunt u zelf bepalen. Het vraagteken kunt u gebruiken ter vervanging van één enkel teken.