You are here: Home / Doelstelling

Doelstelling

Doelstelling

Het samenstellen van een HISGIS voor Utrecht is een onderdeel van een onderzoek naar historisch grondbezit in deze provincie.

Doel van dit onderzoek is om het grondbezit in de provincie op perceelsniveau te reconstrueren anno 1400 en een inzicht te creeren in historisch bezit en bezitsverhoudingen binnen de "provincie Utrecht".

Gekozen om niet de kadastrale percelering hiervoor te gebruiken, maar percelen samen te stellen uit díe kadastrale percelen die vanaf 1400 samen een geheel hebben gevormd. Dit blijkt pas gedurende het onderzoek en er zullen nog een aantal optreden en gedurende het verdere onderzoek zal nog een (klein) aantal percelen op basis van het onderzoek worden gesplitst

De hele kadastrale provincie Utrecht anno 1832 was ruim 165.000 hectare groot. Op dit moment is dit verdeeld over bijna 31000 percelen, verdeeld over 100 kadastrale gemeentes of 300 gerechten. De op de kaart gebruikte kleuren tonen de indeling van Utrecht in gerechten, de bestuurlijke indeling, zoals die voor het vaststellen van kadastrale gemeentes als onderdeel van het kadaster, werd gebruikt. Evenals gemeenten konden ook gerechten worden verenigd en sommige kleine gerechten hebben waarschijnlijk nooit of slechts heel kort als een zelfstandige bestuurlijke eenheid gefunctioneerd.  De getoonde gerechtelijke indeling zal op basis van verder onderzoek mogelijk nog een klein aantal wijzigingen ondergaan. Het doel is om ook de indeling anno 1400 vast te leggen.

De website stelt een deel van de onderzoeksinformatie beschikbaar. Meer informatie kan beschikbaar worden gemaakt voor specifiek onderzoek door derden. Via "Contact" boven aan de pagina, komt U op mijn emailadres, waar U ook terecht kunt voor eventuele vragen of opmerkingen.