You are here: Home / Het Kadaster / Verdeling van de gemeente in secties

Verdeling van de gemeente in secties

Verdeling van de gemeente in secties

Na de definitieve vaststelling van de grenzen gingen burgemeester en landmeter gezamenlijk over tot de verdeling van de kadastrale gemeente in secties. Deze werden aangeduid met hoofdletters, te beginnen met A. Afhankelijk van de omvang van de sectie konden de hiertoe behorende minuutplans zijn uitgesplitst over meerdere bladen, die dan een aanduiding met hoofdletter en nummer kregen (A1, A2 etc.). Ten gerieve van het publiek werden de secties aanvullend nog benoemd met een ter plaatse bekend toponiem. Veelal was dat een aloude naam van een gehucht, wijk, streek of veld. Ook bij het vaststellen van de secties begon men zoveel mogelijk in het noorden van de kadastrale gemeente. Sectie A was dus het meest noordelijk gelegen. De sectie-indeling werd vastgelegd in een proces-verbaal der verdeeling van het grondgebied der gemeente in sectien.